Filmik z minionych półkolonii

Zapisy na półkolonie trwają. Rejestracji uczestnika należy dokonywać przez internetowy formularz zgłoszenia na półkolonie, który znajduje się w zakładce „Półkolonie 2021”. Tymczasem podsyłamy Wam krótki fotomontaż minionych turnusów! ×