Integracja klasowa

Wycieczki szkolne - INTEGRACJA

Naszym zdaniem jest to nieodzowny element wycieczki szkolnej. 

Zabawy integrujące są potrzebne w każdym wieku i w każdej grupie, dlatego proponujemy to wszystkim klasom. 

Czasami cały dzień jest poświęcony na ćwiczenie zespołowe, a czasami tylko przez jedną cześć programu. Zawsze jest bardzo ciekawie.

Integracja scala grupę, uczy współpracy, łamie bariery, oczyszcza sytuacje. 

Uwielbiamy patrzeć, gdy przyjeżdża do nas klasa niepotrafiąca ze sobą współpracować, która po kilku godzinach ćwiczeń poświęconych nauki wspólnego działania wyjeżdża  o d m i e n i o n a ! Nauczyciele to doceniają, a dzieci jeszcze bardziej!

Chętnie pokierujemy w tym temacie kolejne grupy szkolne. Jeżeli uważacie, że występuje problem współpracy, jest dużo negatywnych emocji wśród uczniów, niechęć do wspólnych działań i zabaw to tym bardziej zapraszamy do nas! 

#integracja #wycieczka #wycieczkaszkolna #wycieczkaklasowa #integracjaklasowa #zabawa

×